PDCA krug za upravljanje

PDCA krug za upravljanje

PDCA je akronim od engleskih riječi Plan-Do-Check-Act što bi u slobodnom prijevodu značilo Planiraj-Uradi-Provjeri-Djeluj. Često se sreće i pod nazivom Demingov krug (prema William Edwards Deming, 1900-1993). Pored ovih naziva sreće se i kao Ševartov ciklus (Shewhart...

Pin It on Pinterest