Teorija rizika i prezentacija rezultata rada

Teorija rizika i prezentacija rezultata rada

U tekstu se obrađuje tema načina pripreme i provođenja usmene prezentacije uz pomoć prezentacijskog materijala. Prezentacija rezultata rada promatra se s aspekta teorije rizika u smislu postizanja ključnog cilja prezentacije: uspješna prezentacija. U okviru rada se...

Pin It on Pinterest