Unaprijeđenje poslovnih procesa

Unaprijeđenje poslovnih procesa

Unaprijeđenje poslovnih procesa predstavlja jedanu važnu kariku u cjelokupnom poboljšanja rada bilo koje kompanije. Kada se donese odluka za unaprijeđenje poslovnih procesa, tada se normalno koristi projektni pristup. No, u praksi se događaju svakakve stvari, koje...
Statistika – gordo zvuči

Statistika – gordo zvuči

Statistika je matematička disciplina koja proučava načine sakupljanja, obrade i prikazivanja rezultata iz nekih podataka. Primjenjuje se u mnogim strukama, kao i u svakodnevnom životu. Statistika – je grana primijenjene matematike koja se bavi analizom podataka....
PDCA krug za upravljanje

PDCA krug za upravljanje

PDCA je akronim od engleskih riječi Plan-Do-Check-Act što bi u slobodnom prijevodu značilo Planiraj-Uradi-Provjeri-Djeluj. Često se sreće i pod nazivom Demingov krug (prema William Edwards Deming, 1900-1993). Pored ovih naziva sreće se i kao Ševartov ciklus (Shewhart...

Pin It on Pinterest