Norma i normizacija

Norma i normizacija

Norma je isprava za opću i višekratnu uporabu, donesena konsenzusom i odobrena od priznate ustanove, koja sadrži pravila, upute ili obilježja djelatnosti ili njihovih rezultata i koja jamči najbolji stupanj uređenosti u danim uvjetima (Zakon o normizaciji, NN 163/03)....

Pin It on Pinterest