PDCA je akronim od engleskih riječi Plan-Do-Check-Act što bi u slobodnom prijevodu značilo Planiraj-Uradi-Provjeri-Djeluj. Često se sreće i pod nazivom Demingov krug (prema William Edwards Deming, 1900-1993). Pored ovih naziva sreće se i kao Ševartov ciklus (Shewhart cycle). Pred kraj karijere Deming je napravio modifikaciju PDCA kruga u PDSA (Plan-Do-Study-Act) kako bi bolje opisao svoje preporuke. Međutim, u praksi je prevladao i ostao akronim PDCA.

Kada se govori o primjeni PDCA kruga za upravljanje, onda je on apsolutno najpopularniji za upravljanje poslovnim procesima. Ne samo zato što ga preporuča ISO u svim svojim standardima, nego i zato što je za razumijevanje jednostavan i prihvatljiv za sve koji na neki način učestvuju u upravljanju ili realizaciji procesa. S druge strane, primjena PDCA kruga je logična i često korištena u praktičnom životu, a da ljudi i nisu toga svjesni.

Faze PDCA kruga

Planiraj (Plan)

U okviru ove faze potrebno je detaljno predvidjeti sve elemente i funkcije sistema, odnosno poslovnog procesa. Načine obavljanja pojedinih aktivnosti, odgovornosti, načine i metode mjerenja rada i rezultata, te očekivane rezultate. Drugim riječima do detalja projektirati sistem te njegovo funkcioniranje.

Uradi (Do)

U ovoj fazi se treba sve provesti što je planirano u okviru P faze, odnosno provesti planirane procese sa svim njegovim aktivnostima.

Provjeri (Check)

Mjerenjem svih planiranih parametara procesa i usporedba s planiranim rezultatima iz P faze daje se odgovor na veličinu odstupanja, pozitivnog ili negativnog u odnosu na plan iz P fazu.

Djeluj (Act)

Analiziranje razlika mjerenih i planiranih rezultata. Određivanje gdje i zašto je došlo do odstupanja rezultata mjerenja od planiranih rezultata, te predviđanje (korektivnih) aktivnosti kojima bi se u buduće eliminirale razlike.

Nakon završetka A faze PDCA kruga ponovno se pokreće ciklus od P faze u kojoj se vrši redizajniranje sistema – poslovnog procesa, tako da se osigura poboljšanje funkcije u slijedećem ciklusu, odnosno spiralno se poboljšavaju sveukupnih performaci.

Uobičajeno je da se te faze prikazuju u obliku kruga kao što je prikazano na slici.

PDCA krug i utjecaj na kvalitetu performaci sistema

Osnovni zahtjev kod upravljanja sistemom, odnosno poslovnim procesom je poboljšanje. Na slici je prikazano da se nakon svakog ciklusa PDCA kruga poboljšavaju parametri kojima se pokazuje neki oblik kvalitete sistema odnosno poslovnog procesa. Koliko je to poboljšanje zavisi od niza faktora, među kojima su u prvom redu spremnost uprave organizacije u investicije, osposobljenost osoblja, itd.

PDCA krug

KPI (Key Performance Indicator) je mjera uspješnosti i zavisi od područja primjene poslovnog procesa. Tako npr. ako se govori o informacijskim sistemima to bi mogli biti efikasnost zaštite od raznih incidenata, efikasnost zadovoljavanja ulaznih zahtjeva, broj i trajanje ispada, itd. Npr. u upravljanju ljudskim resursima KPI mogu biti financijske i nefinancijske mjere koje se koriste kako bi se mjerio napredak u smjeru postavljenih osobnih ciljeva zaposlenika.

Ograničenje za primjenu PDCA kruga je jedino to da se planirane aktivnosti ponavljaju. To znači da upravljanje prema PDCA krugu je primjenjivo samo na procese. S druge strane upravljanje bilo kakvim sistemom evidentno je proces. Ukoliko nema ponavljanja ciklusa, rezultati analize u A fazi su neprimjenjivi i PDCA postaje besmislen.

Primjena PDCA kruga za upravljanje, kao što je rečeno, je u poslovnom svijetu, ali isto tako i u privatnom životu. Primjeri nekih od poslovnih procesa koji se mogu upravljati PDCA krugom: nabava, prodaja, fakturiranje, marketing, proizvodnja, pružanje usluge, itd. U privatnom životu za ilustraciju npr. godišnji odmor, kuhanje ručka, odlazak na posao, doček nove godine, itd. Za sve navedene primjere je karakteristično da se ponavljaju. Za svaki od tih primjera se može relativno jednostavno prepoznati jedan ili više ciljeva koji se žele postići. Za svaki od tih primjera je neizvjesno potpuno ostvarenje željenih ciljeva, koji su na neki način mjerljivi. To znači, postoji prostor za poboljšanje kod slijedećeg ciklusa svakog od tih procesa. A to upravo i je smisao primjene PDCA kruga,

Zdenko Adelsberger

Savjetnik, predavač i auditor za sustave upravljanja prema ISO i drugim normama (ERM, BCMS, ISMS, ITSMS, ITIL, QMS, EMS, OHSAS, BPM), programer, WordPress i DIVI fanatik, zaljubljenik u putovanja, muziku, fotografiju, slikarstvo, poeziju, i mnogo, mnogo još toga...

Povezani tekstovi


Pin It on Pinterest