Cilj (Objective) i težnja (Goal) su pojmovi koji se često zamjenjuju, mada je njihovo značenje u poslovnom upravljanju precizno definirano. Težnja je opći smjer u kojem organizacija ili pojedinac žele ići. Težnja je široka, neopipljiva i apstraktna. Za razliku od težnje, cilj je specificirana, opipljiva i mjerljiva stavka. Organizacija može imati više važnih težnji i mnogo više ciljeva.

Primjer za težnju: Naučiti metodu Balanced Scorecard (BSC).
Ova težnja nematerijalna jer zapravo nije jasno što u ovom slučaju znači “učenje” i “Balanced Scorecard”. Uključuje li to čitanje knjiga, tečajeve, učenje najboljih praksi, sudjelovanje u stvarnom projektu implementacije BSC ili nešto drugo?

Primjer za cilj: Provesti trening stručnjaka za BSC dizajnera s rezultatom od 80%.
Ovaj cilj je specificiran, opipljivi i mjerljiv.

Primjeri nekih težnji:

 1. Povećati zadovoljstvo kupaca u narednom periodu
 2. Povećati kvalitetu proizvoda
 3. Smanjiti zagađenje

Primjeri nekih od ciljeva za prikazane težnje:

 1. Povećati broj zadovoljnih kupaca za 3% u odnosu na prethodnu godinu
 2. Smanjiti broj reklamacija za 5% u odnosu na 2015 godinu
 3. Smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova za 4% u odnosu na 2010 godinu.

Zašto je važno razlikovati cilj i težnju?

Može se vidjeti da je važno imati i težnje i ciljeve kao dio poslovnog okvira. Bez težnji cjelokupno poslovanje će biti usmjereno na dugački popis ciljeva bez globalne slike. Bez ciljeva organizacija će imati dobre želje, ali bez akcijskog plana.

Općenito vrijedi da su težnje veliki motivacijski alat. Pri tome se različiti ljudi motiviraju na drugačiji način. Može se reći da su za neke osobe jasno definirani ciljevi više motivirajući nego težnje organizacije. I težnje i ciljevi moraju biti definirani ne samo zbog motivacije, već i za izgradnju jasne slike o tome gdje se želi ići, kako će se doći i kako se može znati da li je pravi put.

Težnje su rezultati koji se trebaju postići, a opisuju idealna stanja koja će se postići u neidentificiranom budućem vremenu. Definiraju se u skladu s vizijom i misijom.

Viziju i težnju ne treba miješati. Vizija ne govori o putu, već o odredištu. Težnje su definirani koraci koji se moraju poduzeti da bi se ostvarila vizija. Moglo bi se reći da su težnje znakovi na putu koji osiguravaju da se ostane u pravom smjeru.

S.M.A.R.T. cilj

Na temelju vizije (i težnji) nužno je definirati ciljeve koji će se ostvariti u budućnosti. Jedna od najpopularnijih strategija za definiranje ciljeva je S.M.A.R.T. Naziv je akronim od riječi: Specific Measurable Attainable Relevant Timely, a označavaju da ciljevi trebaju biti:

 • Specific – specificirani – detaljno i točno opisani što se treba uraditi
 • Measurable – mjerljivi: da se mogu izmjeriti unaprijed definiranom metodologijom i numerički izraziti rezultat
 • Attainable – ostvarivi: da se možu učiniti, da je praktično i realno, da je u granicama mogućnosti i sposobnosti
 • Relevant – smisleni i značajni, usklađeni s težnjama
 • Timely – vremenski, precizno određeni rokovi ostvarenja.

Drugim riječima, kada se stvaraju ciljevi, oni bi trebali biti uski, pisani, ostvarivi i imati rok. Ciljevi mogu biti dugoročni ciljevi (više od jedne godine) ili kratkoročni ciljevi (manje od godinu dana). To se može učiniti za sva područja života ili se možete usredotočiti samo na nekoliko područja koja se žele promijeniti.

Dobar način da se sazna koliko je neki cilj prikladan može se slijediti savjet eksperta Michaela Hyatta dajući odgovore za svaki cilj na slijedeća dva pitanja:

 1. Da li ostaje u postojećim okvirima nakon ostvarenja cilja? Ako je odgovor DA, onda je to loš cilj. Ako je odgovor NE, onda slijedeće pitanje:
 2. Da li ste u nekoj zabludi povezano sa ciljem? Ako je odgovor DA onda je to loše odabran cilj, ali ako je odgovor NE onda je to dobro odabran cilj.

Težnje organizacije su relativno rijetko mijenjaju. U svakom slučaju moraju biti u skladu s vizijom. Za razliku od Težnji ciljevi su podložni češćim promjenama, čak i prema S.M.A.R.T. pristupu vremenski su odgraničeni. Definiranje novih ciljeva ili promjena postojećih je rezultat stalne analize ostvarenja težnji i uvjeta u kojima se one ostvaruju. U vremenskom smislu ciljevi se općenito mogu podijeliti (obično) na:

 • kratkoročni  – odnose se na period do jedne godine
 • srednjoročni – za period od jedne do 5 godina
 • dugoročni  – odnose se na period duži od pet godina.

Težnje i ciljevi u poslovanju

Za promjene u organizaciji nije dovoljno govoriti samo o ciljevima i težnjama. Ostvarivanje zacrtane vizije uključuje niz dodatnih elemenata, kao što je prikazano na slici.

kvalis

 

 1. Započnimo s vizijom organizacije. Ona je težnja organizacije na najvišem nivou. Tehnički ova izjava je točna. To je ono što mnoge knjige o menadžmentu definiraju, ali u stvarnom životu teško je pronaći smislene vizije.
 2. Dalje, slijedi lista s detaljnim popisom težnji. Tu nema potrebe za isticanjem svih ideja o budućnosti organizacije u jednom dokumentu.
 3. Na pitanje “Kako se te težnje trebaju postići?” odgovor daje strategija organizacije.
 4. Strategija se temelji na specifičnim ciljevima – koracima koje tvrtka treba slijediti. Usmjeravanjem na strategiju, organizacija postavlja ciljeve za mapu strategija. Ako se prati pomoću BSC metode, povezano je jedno s drugima preko uzročno-posljedične veze.
 5. Kao što je rečeno, ciljevi su mjerljivi, tako da svaki cilj može i treba biti usklađen s KPI-om koji će pokazati do koje mjere se postiže cilj.
 6. Ciljevi govore o rezultatu koji bi trebao biti postignut, ali nam ne govore kako će se točno postići taj rezultat. Treba taktički alat u toj fazi. Može se nazvati akcijski plan, a predstavlja općenit ili detaljni popis obveza.
 7. Kada se provede akcijski plan, postiže se krajnji rezultat, a rukovodstvo može revidirati situaciju po potrebi i postaviti nove težnje i ciljeve.

 

 

Zdenko Adelsberger

Savjetnik, predavač i auditor za sustave upravljanja prema ISO i drugim normama (ERM, BCMS, ISMS, ITSMS, ITIL, QMS, EMS, OHSAS, BPM), programer, WordPress i DIVI fanatik, zaljubljenik u putovanja, muziku, fotografiju, slikarstvo, poeziju, i mnogo, mnogo još toga...

Povezani tekstovi


Pin It on Pinterest